Thành tiền: 0
1. Bo mạch chủ
2. Vi xử lý
3. RAM
4. Case Máy Tính
5. Ổ SSD
6. Nguồn
Find Components